Licencja na międzynarodowy przewóz osób. Wynajem przewoźnika

Kategoria: Blog

Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą polegającą na przewozie rzeczy lub osób, musi legitymować się licencją. Nie ma znaczenia, jaki środek transportu zostaje wykorzystany: czy jest to samochód osobowy, bus, autokar – jeśli firma na tym zarabia dokument jest konieczny. Oprócz licencji na krajowy przewóz osób, konieczny jest także dokument uprawniający do międzynarodowego transportu drogowego.

Czym jest licencja?

Licencja jest decyzją administracyjną, którą wydaje minister właściwy do spraw transportu lub starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorstwa. Uprawnia ona do podejmowania i  wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Termin ważności licencji jest zróżnicowany. Ze względu na przepisy unijne licencji na międzynarodowy przewóz osób autokarem udziela się najdłużej na 20 lat.  Inaczej sprawa wygląda jeśli licencja dotyczy pojazdu mniejszego, mieszczącego nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Wtedy udziela się jej na okres od 2 do 50 lat. Ten sam przedział dotyczy licencji krajowych. Przedsiębiorca starający się o licencję ma obowiązek posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdem. Z kolei pojazd musi spełniać wszelkie wymagania techniczne zawarte w ustawie Prawo o ruchu drogowym.  Ponadto kierowca, któremu powierzony jest autokar powinien spełniać wszelkie wymagania przewidziane w kodeksie cywilnym. Należą do nich: posiadanie odpowiednich uprawnień oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych czy psychicznych.

Dlaczego licencja jest ważna

Wynajmując firmę transportową często zapominamy o sprawdzeniu, czy posiada ona niezbędne licencje. Jest to błąd, ponieważ to właśnie ich udzielenie oznacza, że przedsiębiorstwo spełnia wszystkie konieczne warunki, pozwalające na bezpieczny transport pasażerów. Oczywiście po sprawdzeniu informacji dotyczących licencji należy również zwrócić uwagę na inne elementy gwarantujące spokojną podróż – szczególnie jeśli kurs będzie wykonywany na drogach międzynarodowych.